ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERSFESTIVAL MONTMARTRE 2018

Aanmelden

 • Om deel te kunnen nemen dient u zich uiterlijk vóór 1 juni 2018 aan te melden. 
 • Aanmelding kan door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Enkel deze inschrijvingen worden in behandeling genomen.

Selectieprocedure

Beoordeling van uw werk is onderdeel van de selectieprocedure. De procedure verloopt als volgt:

 • U stuurt ons de link van uw website. Wanneer u niet in het bezit bent van een website dient u minstens 3 duidelijke foto’s van uw recente werk mee te sturen.
 • Om een veelzijdige kunstmarkt te garanderen wordt er een selectie gemaakt uit de vele aanmeldingen die wij ieder jaar weer mogen ontvangen. Wij selecteren o.a. op verscheidenheid in aanbod van kunst, kwaliteit van het werk en originaliteit van het werk.
 • De organisatie behoudt zich het recht om een aanmelding te weigeren wanneer deze in haar optiek niet voldoet aan de doelstelling van schildersfestival Montmartre.
 • Over afwijzing wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd.
 • Wij kunnen u op de reservelijst plaatsen voor het geval er afmeldingen komen. U kunt op het aanmeldformulier aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Deelname

 • De deelnamekosten bedragen € 36,- per kraam.
 • Deelname zonder kraam is mogelijk bij de kerk, op Place du Tertre en in verenigingsgebouw de Sprankel. Hiervoor bedragen de kosten € 17,-
 • U krijgt bij deelname de beschikking over een kraam van 4 x 1 meter. De kraam is voorzien van een wit dak en wordt verder kaal opgeleverd. Ter bescherming bij minder goed weer is er een achterzeil beschikbaar. Deze kunt u ophalen bij verenigingsgebouw de Sprankel.
 • Voor aankleding van de kraam en materialen om uw kunstwerken vast te maken/op te stellen dient u zelf te zorgen.
 • In de kraam is geen stroomvoorziening aanwezig. Op een (beperkt) deel van het terrein is elektriciteit beschikbaar. Als u hier gebruik van wilt maken dient u dit aan te geven op het aanmeldformulier. De kosten voor elektriciteit bedragen € 7,50. U dient zelf voor deugdelijke en veilige aansluitsnoeren te zorgen.
 • Het meenemen van een eigen kraam is niet toegestaan.
 • U dient zich vóór 11:00 uur te melden in verenigingsgebouw de Sprankel aan de Torenstraat 11 te Sellingen. Van 09:00 – 11:00 uur wordt er koffie/thee geschonken met cake of koek. In dit gebouw bevinden zich tevens de toiletten voor deelnemers.
 • Demonstraties en/of workshops worden door de organisatie, en zeker ook door de bezoekers, zeer op prijs gesteld.
 • Wij stellen het zeer op prijs als u een van uw kunstwerken ter beschikking stelt voor onze veiling. Deze kunt u voor 12:00 uur inleveren bij verenigingsgebouw de Sprankel. Meer informatie over de veiling vindt u op onze website bij deelnemers
 • Over uw standplaats kan niet gereclameerd worden.
 • Om organisatorische redenen is onderling ruilen van plaats niet toegestaan.
 • Indien u speciale wensen heeft dient u dit op het aanmeldformulier kenbaar te maken. De organisatie zal hier zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden.
 • Door het roulatiesysteem welke wij hanteren staan deelnemers ieder jaar op een andere plaats ingedeeld. U heeft dus geen recht op een plaats die eerder is toegewezen in andere jaren.

Toegelaten producten

 • De kunstenaar is zelf aanwezig in zijn/haar kraam om kunst te tonen.
 • De tentoongestelde werken dienen door de deelnemende kunstenaars zelf te zijn vervaardigd.
  De werken dienen origineel te zijn, dus géén replica.
 • Het is niet toegestaan om andere zaken dan uw eigen kunstwerken te exposeren.
 • De inhoud van uw kraam dient in overeenstemming te zijn met uw aanmelding. Indien dit niet het geval is behoudt de organisatie zich het recht om een kraam terug te nemen en de deelnemer de toegang te ontzeggen.
 • De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica, dan wel kleine ambachtelijke vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie.

Betaling

 • Alleen de geselecteerde kunstenaars ontvangen een e-mail met daarin de betalingsgegevens.
 • De deelnamekosten dienen vóór 1 juni 2018 te worden overgemaakt.

Annulering

 • Annulering dient per e-mail te worden doorgegeven.
 • Bij een bij de organisatie binnengekomen annulering tot 14 dagen voordat schildersfestival Montmartre plaats vindt worden de deelnamekosten teruggestort.
 • Bij latere of geen annulering worden de deelnamekosten niet teruggestort.

Locatie, opbouw en inrichting

 • De kunstmarkt wordt jaarlijks de tweede zaterdag van juli georganiseerd op en rond de Brink, aan de voet van de eeuwenoude Kerk en in verenigingsgebouw de Sprankel van 11:00 tot 17:00 uur.
 • Het inrichten van de kramen vindt plaats tussen 09:00 en 10:30 uur.
 • De deelnemers worden ingedeeld in groepen met ieder een eigen aankomsttijd. Om een goede doorgang voor iedereen te creëren vragen wij u zich aan de aangegeven tijden te houden.
 • U kunt met uw auto bij de kraam komen. Het is echter alleen toegestaan om in, en uit te laden. Vóór 11:00 uur dient uw auto van het terrein verwijderd te zijn.
 • U kunt uw auto gratis parkeren achter het gemeentehuis of op de nabijgelegen parkeerplaatsen. De aanwezige verkeersregelaars zullen u de weg te wijzen.
 • Er mag niet vóór 17:00 uur ingepakt of ontruimd worden, tenzij de organisatie daarvoor toestemming geeft. Uw auto wordt pas na 17:00 op het terrein toegelaten.
 • De standplaats moet schoon en opgeruimd worden achtergelaten. U zorgt zelf voor de afvoer van afval op of rond uw kraam. In de dekzeilen mogen geen spijkers/punaises e.d. worden geslagen. Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald.
 • Als u gebruik heeft gemaakt van de dekzeilen dient u er zorg voor te dragen dat deze na afloop van de markt terug worden gebracht naar verenigingsgebouw 'de Sprankel'.

Aansprakelijkheid

 • Bij calamiteiten dient u gehoor te geven aan aanwijzingen van de organisatie, politie en/of hulpverleners.
 • Bij bijzondere omstandigheden, zoals extreem weer, kan de organisatie besluiten om de kunstmarkt voortijdig te annuleren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade die ontstaat aan werken en/of goederen van de deelnemers. U dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van uw werken.

Slotbepalingen

 • De organisatie van schildersfestival Montmartre is in handen van ongeveer 20 vrijwilligers.
  Volg hun instructies op wanneer hierom gevraagd wordt. In overleg is veel mogelijk, toch kan het zijn dat er onverwachts dingen veranderen of anders lopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Aanmelden voor schildersfestival Montmartre betekent dat u instemt met deze Algemene Voorwaarden.
 • Het niet naleven van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en/of het niet gehoorzamen van aanwijzingen door de organisatie kan verwijdering en uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.
 • web_rabobank_900_300.gif
 • web_hessefonds_900_300.gif
 • gemeentewesterwolde.png
© 2017 Werkgroep Schildersfestival. Alle rechten voorbehouden.