Voorwaarden voor kunstenaars

 

 1. De deelnemer meldt zich aan via het online aanmeldformulier. Op het aanmeldformulier kan de deelnemer kiezen tussen een kraam of een standplaats. Bij een standplaats krijgt de deelnemer geen kraam, maar alleen een plek voor bijvoorbeeld een schildersezel. 
 1. Het is aan de organisatie om deelnemers te selecteren. Een beoordelingscommissie let daarbij op de volgende criteria:
 • Diversiteit;
 • Vernieuwing;
 • Kwaliteit;
 • Eigenheid;
 • Laagdrempelig;
 • Originaliteit;
 • Jong talent.
 1. Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2020. Deelnemers die zich na 1 juni 2020 aanmelden komen op de reservelijst. 
 1. De organisatie stuurt de deelnemer een bericht over de selectie.
 1. Als de deelnemer geselecteerd is vraagt de organisatie om betaling voor de markt. De deelnemer dient het totaalbedrag voor 1 juni 2019 over te maken. De bedragen zijn:
 • Kraam: € 42,50
 • Elektriciteit: € 10 (optioneel)
 • Standplaats: € 20
 1. Teruggave van het bedrag is mogelijk bij annulering vóór 1 juni 2020.
 1. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de organisatie ingezonden foto’s of foto’s van de website/social media van de deelnemer gebruikt ter promotie van het festival en van de deelnemer zelf.
 1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de toegewezen kraam, zal deze op een verzorgde wijze inrichten en zal de kraam na afloop in de oorspronkelijke staat achterlaten.
 1. De deelnemer zal zelf zorg dragen voor de afvoer van zijn afval.
 1. De organisatie bericht de deelnemer waar en wanneer hij op de markt moet zijn. Om logistieke redenen dienen de deelnemers op de gevraagde tijd te komen.
 1. Voor aanvang van de markt (11.00 uur) dienen de voertuigen weg te zijn van het marktterrein.
 1. De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven, eerder mag niet begonnen worden met opruimen.
 1. Bij calamiteiten dient de deelnemer gehoor te geven aan aanwijzingen van de organisatie, politie en/of hulpverleners.
 1. Bij bijzondere omstandigheden, zoals extreem weer, kan de organisatie besluiten om het festival voortijdig te annuleren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten.
 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade die ontstaat aan werken en/of goederen van de deelnemers. U dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van uw werken.