Montmartre Sellingen is nu een officiële stichting!

stichting

Wat in 1991 begon met een schildersclubje op een parkeerplaats, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste evenementen van Westerwolde: het Schildersfestival Montmartre in Sellingen. Ieder jaar zet een werkgroep zich samen met een groep vrijwilligers in om deze kunstmarkt neer te zetten. Officieel viel de organisatie van het Schildersfestival altijd onder de vereniging Plaatselijk Belang Sellingen. Steeds vaker liepen we tegen praktische problemen aan omdat we geen zelfstandig rechtspersoon zijn. Daarom hebben we in goed overleg met Plaatselijk Belang besloten om een zelfstandige stichting te worden. Sinds 1 januari 2020 zijn we daarom Stichting Montmartre Sellingen geworden. Op 23 november 2019 zijn de statuten ondertekend. 

Nieuwe naam

Bij het oprichten van een stichting hebben we ook over de naam nagedacht. Het Schildersfestival is inmiddels allang niet meer alleen bestemd voor schilders. Er zijn allerlei kunstvormen op het festival te vinden en ook is er veel vermaak door bijvoorbeeld muzikanten en straattheater. Montmartre Sellingen dekt daarom beter de lading en symboliseert het brengen van Franse sferen naar Sellingen. 

Let op: onze e-mailadressen zijn ook veranderd.