Hoe kan ik deelnemen aan het schildersfestival?

Een aanmelding begint met het invullen van het aanmeldformulier op onze website www.schildersfestival.nlHet aanmeldformulier is hier te vinden.
Het bijvoegen van de link van uw website en foto’s van uw recente werk is noodzakelijk voor onze selectieprocedure. 
Om een veelzijdige kunstmarkt te garanderen wordt er een selectie gemaakt uit de vele aanmeldingen die wij ieder jaar weer mogen ontvangen. De organisatie behoudt zich het recht om een aanmelding te weigeren wanneer deze in haar optiek niet voldoet aan de doelstelling van schildersfestival Montmartre.

Wanneer vindt het schildersfestival plaats?

Schildersfestival Montmartre vindt ieder jaar op de tweede zaterdag van juli plaats. In 2018 is dat op zaterdag 14 juli, van 11.00 tot 17.00 uur.

Wat kost deelname aan het schildersfestival?

De deelnamekosten bedragen € 36,- per kraam. Deelname zonder kraam is mogelijk bij de kerk, op Place du Tertre en in verenigingsgebouw de Sprankel. Hiervoor bedragen de kosten € 17,- . Het is de bedoeling dat u zelf een tafel en/of een ezel mee brengt om uw kustwerken te exposeren. Het is niet toegestaan een eigen kraam of tent mee te nemen.
De kosten dienen vooraf betaald te worden per bank/giro overschrijving. U krijgt hierover nader bericht.

Wanneer weet ik of ik word toegelaten om deel te nemen aan het schildersfestival?

Aanmeldformulieren die ons vóór 1 juni hebben bereikt worden in de eerste selectieronde beoordeeld. Over de uitslag daarvan wordt u per e-mail geïnformeerd.
De bevestigingen worden in de tweede helft van juni verstuurd.

Kan er na 1 juni nog worden ingeschreven voor deelname aan het schildersfestival?

Aanmeldformulieren die na 1 juni worden ingezonden worden pas in behandeling genomen indien en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. 
Wij kunnen u eventueel op de reservelijst plaatsen voor het geval er afmeldingen komen. U kunt op het aanmeldformulier aangeven of u hiermee akkoord gaat. 
Zodra er een plaats kan worden toegewezen wordt u daarover geïnformeerd.

Hoe groot zijn de kramen?

De kramen hebben een hoogte van 2.33 meter en een (tafel)lengte van 4 x 1 meter.

Is er ruimte naast mijn kraam?

Er is ongeveer een 50cm ruimte tussen de kramen, de kramen staan niet tegen elkaar. Indien er meer ruimte gewenst is naast uw kraam dient u dit aan te geven op uw aanmeldformulier. Aan de hand van de hoeveelheid ruimte er nodig is kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Is er stroom in/bij de kramen aanwezig?

In de kramen is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk is en op het aanmeldformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorggedragen. Aansluitsnoeren e.d. dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.

Kan ik speciale wensen t.a.v. mijn staanplaats aangeven?

Speciale wensen kunt u op het aanmeldformulier aangeven. Zoveel mogelijk wordt daarmee bij de indeling van de kunstmarkt rekening gehouden.
Echter eenzelfde standplaats als in voorgaande jaren kan niet worden gegarandeerd, daar wij rouleren met de plaatsen.

Hoeveel stoelen heeft een kraam?

U dient zelf voor stoelen in uw kraam te zorgen.

Zit er een dak op de kraam?

Ja, de kraam is voorzien van een wit dak en wordt verder kaal opgeleverd. Ter bescherming bij minder goed weer is er een achterzeil beschikbaar. Deze kunt u ophalen bij verenigingsgebouw de Sprankel. U dient er zorg voor te dragen dat deze na afloop ook weer wordt teruggebracht naar de Sprankel. In beperkte mate kan verder een balk beschikbaar worden gesteld waaraan iets kan worden ophangen.

Waar staat mijn kraam?

De indeling van de kunstmarkt wordt pas enkele weken voor aanvang vastgesteld. U wordt hiervan op de hoogte gesteld doormiddel van een brief en/of e-mail.

Hoe laat kan ik met de inrichting van de kraam beginnen?

Het inrichten van de kramen vindt plaats tussen 09:00 en 10:30 uur. De deelnemers worden ingedeeld in groepen met ieder een eigen aankomsttijd. 

Kan de auto naast de kraam worden geparkeerd?

Nee, dat is niet mogelijk. Parkeren op het marktterrein is niet toegestaan.
Wel kunt u met de auto even de spullen naar uw kraam brengen. U kunt uw auto parkeren achter het gemeentehuis van Sellingen of op de nabijgelegen parkeerplaatsen. U krijgt hierover aanwijzingen van de aanwezige verkeersregelaars.

Wat te doen met regenachtig weer?

Gewoon komen! Schildersfestival Montmartre gaat er gewoon om door. Zorg eventueel voor plastic om uw kunstwerken af te schermen. Voor verdere vragen verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden

  • web_rabobank_900_300.gif
  • web_hessefonds_900_300.gif
  • gemeentewesterwolde.png
© 2017 Werkgroep Schildersfestival. Alle rechten voorbehouden.